diumenge, 20 de juliol de 2008
Vall del Madriu, Patrimoni de la humanitat - Claror

Vallée du Madriu, Patrimoine de l'humanité - Claror

Malgrat un dia nuvolós, les nostres valls continuen sent precioses.

Malgrés un temps nuageux, nos vallées restent magnifiques.